สัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้คือ เอกสารที่ใช้สำหรับยืนยันการกู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากในการจัดการการกู้ยืมเงินเพราะเป็นหลักฐานที่จะใช้กันในกรณีที่ผู้ให้กู้ต้องการให้ผู้กู้ชำระเงินคืนหรือในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ในภายหลัง

สัญญาเงินกู้ จะระบุรายละเอียดของเงินกู้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระเป็นการตั้งเป้าหมายการชำระเงิน การชำระเงินนั้นอาจจะมีระยะเวลาชำระเป็นสั้น ๆ หรือยาว ๆ และสัญญาเงินกู้ยังระบุเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ เช่น วันกำหนดชำระเงิน เงินต้นและดอกเบี้ยรวมกัน รวมถึงส่วนลดหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

สำหรับการทำสัญญาเงินกู้ควรพิจารณาและทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดให้ดีก่อนทำสัญญา เพราะเป็นเอกสารที่มีผลกระทบต่อเรื่องการเงินและมีผลต่อสถานะเครดิตของผู้กู้ในอนาคต และควรทำสัญญาเงินกู้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงนามของทุกฝ่ายและการระบุรายละเอียดทั้งหมดของการกู้ยืม